Vlaams

Vertaling: Florence Cochin, met Iffy Iemand.

Nederlandstalige versie van onze Call to Action voor Moederdag
We lopen :

want we willen een ecologische visie van het ouderschap te promoteren waarin de opvoeding van een kind het resultaat is van verschillende invloeden. Om het perspectief van « motherblaming » terug te plaatsen.

Tegen een racistische stigmatisatie van niet-blanke gezinnen

Tegen het misbruik van onze baarmoeders in sociale oorlogen.

Want we willen een nauwkeurige representatie van een echte diversiteit binnenin families en van vrouwen in maatschappelijke representaties en toespraken – bijvoorbeeld in schoolboeken.

Tegen het sommeren gemaakt aan vrouwen over het moederschap en over een bepaald soort van moederschap

Omdat we abortus willen decriminaliseren en om vrije toegang tot anticontraceptiva te verschaffen

Omdat we een beter onderzoek en ontwikkeling willen op het gebied van alternative anticontraceptiva.

Omdat we een plaats willen voor ieder kind in de kinderopvang.

Omdat we de integratie willen van de behoeften van kinderen en om hen als volwaardige burgers te beschouwen.

Omdat we een gelijk verdeling van gezinstaken willen. Daarom vragen aan de Staat om maatregelen te nemen in die richting (zoals bv. verplicht vaderschapsverlof)

Omdat we willen dat onze leiders gender-mainstreaming toepassen zoals dat in de wet wordt beschreven sedert 2007.

Omdat we een stadsplanning willen die rekening te houdt met de levensstijl van enkele burger (mannen en vrouwen).

Omdat we een indivisualering willen van de sociale rechten

Omadt we een echte status willen voor mensen die thuiszorg ondernemen.

Omdat we een herwaardering willen van « Zorg» beroepen

Omdat we willen dat betrokkenen worden geraadpleegd in de beleidsvorming omtrent het gezin.